Meer weten over onze aanpak? Meer info nodig? Bel ons op +32 (0)53 70 14 24 Contacteer ons via e-mail

MAAAT wil duurzame sociale tewerkstelling uitbouwen in de regio Aalst. We willen al onze stakeholders laten groeien, van medewerker tot klant door een zo breed mogelijke waaier aan diensten en services aan te bieden, binnen de grenzen van ieders mogelijkheden. Als specialist in maatwerk willen we investeren in kwalitatieve, duurzame oplossingen om zo onze sociale en economische doelstellingen maximaal te realiseren.

Onder duurzaamheid wordt verstaan het streven naar een zo laag mogelijke impact op het milieu, het werken met duurzaam verworven grondstoffen en het respecteren van het individu zowel binnen de organisatie als in de maatschappij.

De directie van MAAAT verbindt een hoge prioriteit aan kwaliteit, veiligheid en stakeholderstevredenheid bij het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de wil om te excelleren op deze onderdelen bijdraagt aan het versterken van de continuïteit van MAAAT en het realiseren van een gezonde groei voor alle stakeholders.

Als basisprincipes onderschrijven wij het voldoen aan: wettelijke voorschriften, vereisten opgelegd door onze klanten (specificaties, certificatie, etc.), normen resulterend uit de HACCP studie (procedures, werkinstructies, etc.)

Vanuit onze TROTS, PASSIE en EXPERTISE wensen wij deze verklaring waar te maken via:

  • Een gedrevenheid bij alle medewerkers om prioriteit te geven aan veiligheid en klantentevredenheid
  • Een actieve, persoonlijke betrokkenheid en voorbeeldfunctie van de volledige hiërarchische lijn bij de zorg voor veiligheid en kwaliteit
  • Het streven naar continu verbeteren, waar nodig acties ondernemen om de prestaties te verbeteren en er op die manier voor te zorgen dat de PDCA lus telkens en tijdig gesloten is.
  • Het vaststellen van de risico’s en kansen en deze aanpakken
  • Een open communicatie omtrent ongevallen, incidenten en/of afwijkingen
  • Het vastleggen van de doelstellingen
  • Het implementeren van wat gepland is
  • Het monitoren en meten van processen die moeten leiden tot de resulterende producten en diensten tijdens vaste beoordelingsmomenten zoals de jaarlijkse management review, interne audits van verschillende afdelingen, periodieke veiligheidsrondgang, alsook een systeem van tussentijds intern overleg.

Onze waarden zijn gericht op individuele personen die in team constructief samenwerken om onze missie te vervullen. We geloven sterk in hun bereidheid en verantwoordelijkheidszin om in een snel veranderende wereld steeds een antwoord te vinden op de nieuwe uitdagingen.

Het management stelt hiervoor steeds de nodige middelen, infrastructuur en opleiding ter beschikking waarbij beroep wordt gedaan op alle medewerkers om openlijk hun noden te signaleren.

Dit beleid wordt medegedeeld aan alle werknemers en anderen die namens ons werken. Uit dit beleid worden jaarlijks tijdens de management review doelstellingen geformuleerd voor de verschillende afdelingen, inclusief tijdsgebonden limieten.


De Directie van MAAAT vzw

  

ISO 9001

Deze website maakt gebruik van cookies, waarbij o.a. bezoekersstatistieken gemeten worden. Meer info